2 năm sau sự cố bục cửa van, thủy điện Sông Bung 2 cam kết đủ điều kiện tích nước

Tin nhanh

Ngày 13/9/2016, khi thủy điện Sông Bung 2 tiến hành đóng cửa van hầm dẫn dòng để tích nước thì xảy ra sự cố bục cửa van số 2 hầm dẫn dòng dẫn đến việc tích nước hồ chứa không thành công. Theo ông Lê Quốc Vũ – Giám đốc Ban QLDA thủy điện Sông Bung 2, đến nay chủ đầu tư đã tổ chức thực hiện hoàn thành khắc phục sự cố hầm dẫn dòng, xử lý an toàn các hạng mục công trình sau sự cố đảm bảo chống lũ năm 2016, 2017 và tích nước hồ chứa trở lại năm 2018.

Sau hơn 2 năm xảy ra sự cố vỡ cống dẫn dòng, thủy điện Sông Bung 2 đã hoàn thành sửa chữa và đủ điều kiện tích nước
Sau hơn 2 năm xảy ra sự cố vỡ cống dẫn dòng, thủy điện Sông Bung 2 đã hoàn thành sửa chữa và đủ điều kiện tích nước

Cũng theo ông Vũ, kết quả đánh giá nguyên nhân sự cố hầm dẫn dòng và tình hình xử lý khắc phục sau sự cố đã được Bộ Công Thương thành lập tổ điều tra nguyên nhân, đồng thời chỉ đạo Tổng Công ty tư vấn thủy lợi Việt Nam, là đơn vị tư vấn tổ chức kiểm định phục vụ công tác giám định nguyên nhân sự cố.

Đến nay, Bộ Công Thương đã báo cáo Thủ tướng Chính phủ về kết quả giám định nguyên nhân sự cố hầm dẫn dòng công trình thủy điện Sông Bung 2 và đã được Chính phủ kết luận nguyên nhân sự cố tại văn bản số 605/VPCP-CN ngày 16/1/2018.

Về xử lý khắc phục sự cố, chủ đầu tư (Tổng Công ty phát điện 2-EVNGENCO 2) đã tiến hành thi công và đóng cửa CV1 vào ngày 28/8/2017 để đảm bảo an toàn theo phương án chống lũ 2017 và hoàn thành đổ bê tông sau cửa van vào ngày 9/9/2017. Đến ngày 25/9/2017, nước tự nhiên về hồ đã qua 3 cửa van xả lũ đập tràn tại cao trình 591m theo phương án chống lũ năm 2017 phê duyệt.

Sau khi hoàn thành các công việc liên quan, đủ điều kiện thực hiện tích nước hồ chứa trở lại đến mực nước dâng bình thường của công trình để phát điện và đảm bảo quy định, chủ đầu tư đã báo cáo UBND tỉnh Quảng Nam xin phép tích nước trở lại phục vụ phát điện.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Nam họp với chủ đầu tư thủy điện Sông Bung 2 để chuẩn bị tích nước
Lãnh đạo tỉnh Quảng Nam họp với chủ đầu tư thủy điện Sông Bung 2 để chuẩn bị tích nước

“Công trình thủy điện Sông Bung 2 đến nay đã thi công hoàn thành, đủ điều kiện phục vụ tích nước hồ chứa trở lại năm 2018 đến mực nước dâng bình thường theo thiết kế, công tác khắc phục sự cố hầm dẫn dòng và xử lý đảm bảo an toàn các hạng mục công trình sau sự cố đã được thi công nghiệm thu hoàn thành theo quy định. Kết quả đánh giá các hạng mục công trình sau sự cố qua kiểm tra bằng trực quan và kết quả quan trắc đập đều nằm trong giới hạn cho phép, ở trạng thái bình thường, đảm bảo an toàn”, báo cáo của EVNGENCO 2 nêu rõ.

Để đủ điều kiện tích nước, ông Huỳnh Khánh Toàn – Phó Chủ tịch tỉnh Quảng Nam yêu cầu chủ đầu tư thủy điện Sông Bung 2 khẩn trương hoàn tất báo cáo khẳng định chất lượng của các hạng mục công trình dự án thủy điện Sông Bung 2 gửi huyện Nam Giang để huyện thông báo đến các xã trong vùng dự án.

Ông cũng đề nghị chủ đầu tư thủy điện Sông Bung 2 sửa lại phương án phòng chống lụt bão phù hợp với Nghị định 114, Chi Cục thủy lợi tỉnh tham mưu, làm việc với huyện Nam Giang, với các xã trong vùng dự án để lên phương án phòng chống lụt bão.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Nam cũng yêu cầu chủ đầu tư thủy điện Sông Bung 2 bổ sung hệ thống loa, quan trắc trên dòng Sông Bung để giúp cho cơ quan phòng chống lụt bão xã, huyện, tỉnh chủ động phòng chống bão lụt; đặc biệt là ứng phó nếu có sự cố khi vận hành hồ chứa thủy điện đơn hồ cũng như đa hồ.

Hiện nay vướng mắc cuối cùng để đủ điều kiện tích nước, theo ông Lê Quốc Vũ cho hay, Nghị định 72 (cũ), với phương án phòng chống lụt bão thì đơn vị đã làm xong, Sở TN-MT thẩm định và trình cho UBND tỉnh nhưng do trong quá trình quản lý hồ đập, các cơ quan hữu quan ra Nghị định 114 để thay thế cho Nghị định 72.

Trong nghị định 114 có thay đổi chủ thể phê duyệt, do đó phải đưa về huyện Nam Giang phê duyệt về công tác phòng chống lụt bão, do hạ du thủy điện Sông Bung 2 nằm hoàn toàn trên địa bàn huyện Nam Giang.

Chủ đầu tư thủy điện Sông Bung 2 cũng cho hay, trong tháng 10 này, đơn vị sẽ hoàn tất thủ tục để trình cơ quan chức năng phê duyệt và tiến hành tích nước trong mùa mưa năm nay.

Công Bính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *