Chậm nộp tiền tái định cư, người dân bị thu lãi sai quy định hơn 2,7 tỷ đồng

Tin nhanh

ubndlongan1

UBND tỉnh Long An chỉ đạo Công ty CP Tân Tạo chấm dứt việc thu lãi người dân do chậm nộp tiền tái định cư, hoàn trả lại cho người dân số tiền hơn 2,7 tỷ đồng.

Chủ tịch UBND tỉnh Long An Trần Văn Cần đã ký kết luận thanh tra về việc chấp hành các quy định pháp luật trong việc thực hiện dự án khu tái định cư (khu A) thuộc khu đô thị E.City Tân Đức tại xã Đức Hòa Hạ, xã Hựu Thạnh (huyện Đức Hoà, tỉnh Long An) do Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo (Cty CP Tân Tạo, địa chỉ tại quận Bình Tân, TP.HCM) làm chủ đầu tư.

Theo phương án tái định cư được UBND tỉnh Long An phê duyệt, người dân phải nộp 30% giá trị lô nền tái định cư sau khi nhận tiền bồi thường, còn lại 70% người dân phải nộp khi nhận nền tái định cư. Đến thời điểm thanh tra, Công ty CP Tân Tạo giao nền, chuyển nhượng quyền sử dụng đất (QSDĐ) tái định cư cho người dân khi chưa hoàn thành việc thi công hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng. Quá trình cấp giấy chứng nhận QSDĐ, Công ty CP Tân Tạo đã tiến hành thu lãi đối với những hộ dân chậm nộp tiền nền tái định cư.

Trước đó, Công ty CP Tân Tạo có thông báo số 68/TB-ITACO-10 ngày 17/12/2010 thể hiện, sau ngày 20/1/2011 nếu hộ dân không nộp đủ số tiền còn lại (70% giá trị lô nền) Công ty CP Tân Tạo tính lãi chậm nộp theo lãi suất cho vay ngắn hạn.

Việc Công ty CP Tân Tạo thu lãi người dân chậm nộp tiền nền tái định cư khi chưa hoàn chỉnh việc thi công cơ sở hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội dẫn đến một số hộ dân không đồng tình, có 103 hộ (165 nền) bị thu lãi với tổng số tiền hơn 2,7 tỷ đồng.

Ngày 26/12/2017, UBND tỉnh ban hành Thông báo số 531/TB-UBND về kết luận tại cuộc họp với Công ty CP Tân Tạo, UBND tỉnh yêu cầu Công ty CP Tân Tạo ngưng thực hiện việc thu tiền lãi chậm nộp tiền tái định cư và tiến hành cấp GCNQSDĐ cho người dân. Tuy nhiên đến tháng 9/2018, Công ty CP Tân Tạo chưa có chủ trương ngưng thực hiện việc thu lãi chậm nộp tiền tái định cư.

“Công ty CP Tân Tạo thu lãi người dân do chậm nộp tiền tái định cư tổng số hơn 2,7 tỷ đồng khi chưa hoàn chỉnh việc thi công cơ sở hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội là chưa phù hợp với quy định của pháp luật, chưa phù hợp theo phương án tái định cư đã được UBND tỉnh phê duyệt; không chấp hành Thông báo số 531/TB-UBND ngày 26/12/2017 của UBND tỉnh về việc yêu cầu Công ty CP Tân Tạo ngưng thực hiện việc thu tiền lãi người dân chậm nộp tiền tái định cư”, kết luận Thanh tra của UBND tỉnh Long An nêu rõ.

Từ những nội dung nêu trên, căn cứ kết quả thanh tra liên quan đến các sai phạm trong quá trình thực hiện, Chủ tịch UBND tỉnh Long An chỉ đạo Công ty CP Tân Tạo chấm dứt việc thu lãi người dân do chậm nộp tiền tái định cư theo chỉ đạo của UBND tỉnh; lập phương án khắc phục hậu quả, hoàn trả lại cho người dân số tiền hơn 2,7 tỷ đồng từ việc thu lãi chậm nộp tiền tái định cư.

Chủ tịch UBND tỉnh Long An cũng chỉ đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư kiểm điểm trách nhiệm về vai trò quản lý nhà nước của sở về lĩnh vực quản lý đầu tư, chưa có biện pháp xử lý đối với Công ty CP Tân Tạo trong việc thực hiện dự án chậm tiến độ so với tiến độ trong Giấy chứng nhận đầu tư, để kéo dài nhiều năm. Đồng thời giao Thanh tra tỉnh theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận thanh tra theo quy.

Trung Kiên

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *