Sau vụ “hụt” Hiệu trưởng ĐH Luật: Bộ Tư pháp rà soát sơ hở trong công tác cán bộ

Tin nhanh

Ông Lê Đình Vinh- Giám đốc Công ty Luật TNHH Vietthink.
Ông Lê Đình Vinh- Giám đốc Công ty Luật TNHH Vietthink.

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long vừa ký ban hành quyết định về thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng đến năm 2020 của Bộ này.

Theo đó, Bộ Tư pháp đặt ra mục tiêu phát hiện, xử lý tham nhũng là quan trọng, cấp bách; kết hợp chặt chẽ giữa tích cực phòng ngừa, chủ động phát hiện và kiên quyết xử lý nghiêm minh, kịp thời những người có hành vi tham nhũng, bao che, dung túng, tiếp tay cho tham nhũng, can thiệp, cản trở việc chống tham nhũng.

Thực hiện việc niêm yết công khai quy tắc ứng xử để nhân dân giám sát, kiểm tra, nhất là các lĩnh vực dễ nảy sinh tiêu cực, nhũng nhiễu trong việc thực hiện các thủ tục hành chính.

Hoàn thiện chính sách, pháp luật thuộc phạm vi quản lý nhà nước ngành tư pháp, nhất là các lĩnh vực dễ xảy ra tham nhũng, theo hướng tăng cường tính công khai, minh bạch trong xây dựng chính sách, pháp luật ngành và kiểm tra việc thực hiện ở các địa phương

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ phải gương mẫu, quyết liệt, trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo phòng chống tham nhũng; chủ động phòng ngừa, phát hiện và xử lý các vụ việc có dấu hiệu tham nhũng.

“Xử lý nghiêm trách nhiệm người đứng đầu nếu để xảy ra tham nhũng trong cơ quan, đơn vị do mình quản lý, phụ trách… Rà soát, bổ sung, khắc phục những sơ hở, bất cập trong công tác tổ chức, cán bộ. Thực hiện nghiêm quy định về tặng quà, nhận quà tặng và có chế tài nghiêm khắc đối với cá nhân, tổ chức vi phạm”- quyết định nêu rõ.

Bộ Tư pháp cũng tiếp tục thực hiện nghiêm công tác kê khai tài sản, thu nhập và chế độ báo cáo về kê khai tài sản thu nhập theo quy định pháp luật. Kịp thời thanh tra đột xuất khi phát hiện dấu hiệu vi phạm pháp luật tại các cơ quan, đơn vị và xử lý kiên quyết, kịp thời đúng pháp luật những hành vi vi phạm.

Quyết định trên được đưa ra trong bối cảnh mới đây Bộ Tư pháp đã có văn bản xin lỗi ông Lê Đình Vinh, Giám đốc Công ty Luật TNHH Vietthink – người dự thi và trúng tuyển Hiệu trưởng ĐH Luật Hà Nội nhưng không được bổ nhiệm, gây ồn ào suốt 3 năm qua. Bộ Tư pháp khẳng định sẽ chỉ đạo các tổ chức, cá nhân có liên quan để xảy ra thiếu sót nêu trên nghiêm túc kiểm điểm, coi đây là bài học sâu sắc trong công tác quản lý của Bộ.

Tuy nhiên, ông Lê Đình Vinh không chấp nhận và có văn bản gửi Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long và các cơ quan liên quan khiếu nại toàn bộ quyết định giải quyết của Bộ Tư pháp.

“Việc dừng bổ nhiệm vị trí Hiệu trưởng ĐH Luật Hà Nội trong khi vẫn bổ nhiệm các vị trí khác đã trúng tuyển trong cùng một kỳ thi có đảm bảo sự công bằng, bình đẳng giữa các thí sinh hay không?. Liệu có chuyện gì “khuất tất”, “mờ ám” trong việc tổ chức thi tuyển và xử lý kết quả thi tuyển vị trí Hiệu trưởng Trường ĐH Luật Hà Nội? Đặc biệt là có việc gạt “người ngoài” để dọn đường cho “người nhà” hay không?”-ông Lê Đình Vinh đặt vấn đề.

Luật sư Lê Đình Vinh đề nghị Ban cán sự Đảng Bộ Tư pháp, Bộ trưởng Bộ Tư pháp xem xét, chỉ đạo giải quyết lại toàn bộ sự việc theo đúng trình tự, thủ tục và theo đúng pháp luật, đảm bảo sự công khai, minh bạch, khách quan, công bằng.

Thế Kha

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *